DPS Strzelce Opolskie
Wejście do DPS w Strzelcach Opolskich
DPS Strzelce Opolskie
Filia w Leśnicy
DPS Strzelce Opolskie
Kaplica w Filii w Leśnicy
DPS Strzelce Opolskie
Park w Filii Szymiszów
DPS Strzelce Opolskie
Filia Szymiszów
DPS Strzelce Opolskie

    Dobiegający kresu rok 2017-ty, który spędziłem mieszkając w Domu Pomocy Społecznej w Szymiszowie, znajdującym się pod światłym przewodnictwem i egidą Dyrektora Generalnego p. Jolanty Osuch i Kierownika Wykonawczego filii w Szymiszowie p. Anny Migoń – Wirskiej  -  uważam za pomyślny.           

Zdominowany przez płeć piękną, profesjonalny, bezzwłocznie reagujący i adaptujący się do zaistniałych, diametralnie zróżnicowanych sytuacji kryzysowych, niezwykle efektywny zespół pracowniczy naszego Domu jest kwintesencją dobra i pozytywu, które to wartości w ogólnoświatowym, wszechwładnym dążeniu do cywilizacyjnego postępu, wykazują – niestety – progresywne tendencje zanikowe. W każdej godzinie doby, każdego dnia roku, jesteście na służbie; trwacie na straży spokoju, zdrowia i życia.  Pałacowe ONZ-et.

Często perli się pot na Waszych czołach, mięśnie odmawiają posłuszeństwa, w umysłach kłębią frustracje z wymagającej, extremalnie odpowiedzialnej, nigdy się niekończącej – ALE JAKŻE POTRZEBNEJ !!! –  DOCENIAM  i  DZIĘKUJĘ.

            W aspekcie niebywałego trudu, jaki spoczywa na Waszych barkach, chciałbym w tym podnoszącym na duchu okresie umacniania wiary, prezentów i szampana, złożyć Wam, Drodzy Państwo, którzy jesteście naszymi patronami i Waszym najbliższym, jak najserdeczniejsze życzenia świąteczne, żywiąc równolegle głębokie przekonanie, iż Wasze marzenia, skrywane w najodleglejszych zakamarkach duszy, urzeczywistnią się oraz mając pewność, że w przyszłym roku słońce będzie dla Was jaśniejsze i cieplejsze, zarówno to żarzące się na firmamencie, jak i to w Waszych sercach i portfelach.

            Zdrowych i wesołych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku,

                                                                                życzy

                                      Przewodniczący Rady Mieszkańców DPS Szymiszów

                                                                       Mariusz A. Kamieniarz