DPS Strzelce Opolskie
Wejście do DPS w Strzelcach Opolskich
DPS Strzelce Opolskie
Filia w Leśnicy
DPS Strzelce Opolskie
Kaplica w Filii w Leśnicy
DPS Strzelce Opolskie
Park w Filii Szymiszów
DPS Strzelce Opolskie
Filia Szymiszów
DPS Strzelce Opolskie

Terapia zajęciowaTerapia zajęciowa to usprawnianie fizyczne i psychiczne poprzez zastosowanie różnych celowych i planowych zajęć typu manualnego, intelektualnego i rozrywkowego. Mają one na celu maksymalny rozwój umiejętności umożliwiających wykonanie czynności samoobsługowych, prowadzenie samodzielnego życia, a nawet podjęcia zatrudnienia przez mieszkańca. Zajęcia dobierane są w taki sposób, aby ich wykonywanie usprawniało, uszkodzoną czynność organizmu lub pozytywnie oddziaływało na stan psychiczny.Terapia zajęciowa

Działalność kulturalno – oświatowa i terapia zajęciowa mają na celu aktywizowanie mieszkańców, ułatwianie trafnych wyborów, wspomaganie sprawności oraz zaspakajanie potrzeb emocjonalnych. W naszych domach na dzień dzisiejszy prowadzimy 5 rodzajów terapii, sukcesywnie poszerzanych o nowe metody i techniki w zależności od zainteresowań i potrzeb mieszkańców. Są to:

1. Arteterapia – terapia przez sztukę. Metody arteterapii stosowane w DPS:

 • Plastykoterapia - rysunek, malarstwo, rzeźba, sztuka użytkowa
 • Filmoterapia - projekcje filmów
 • Choreoterapia - taniec, ćwiczenia muzyczno - ruchowe
 • Esteroterapia - kontakt z przyrodą
 • Ozdobnictwo i dekoratorstwo – dekoracje świąteczne i okolicznościowe, układanie kompozycji kwiatowych, owocowych i z darów natury

2. Ergoterapia – terapia pracą, terapia poprzez zajęcia manualne. Stosowane metody:

 • Ogrodnictwo – sadzenie, kopanie, sianie, prace porządkowe
 • Stolarstwo – prace w drewnie, rzeźba
 • Origami – ozdoby z papieru, bibuły, brystolu
 • Krawiectwo – szycie rzeczy użytkowych, reperowanie odzieży
 • Dziewiarstwo – szydełkowanie, robienie na drutach
 • Hafciarstwo – hafty richelien, krzyżykowy, regionalny
 • Tkactwo – tkanie na ramkach

3. Socjoterapia – czyli spędzanie wolnego czasu, rozwiązywanie trudności życiowych. Stosowane metody:

Terapia zajęciowa

 • Ludoterapia - terapia zabawą
 • Terapia ruchem - gimnastyka
 • Rekreacja - spacery, wypoczynek na łonie natury (silwoterapia), tańce, gry i zabawy zespołowe, zwiedzanie
 • Trening umiejętnoœści społecznych - prowadzenie rozmów, rozwiązywanie problemów w trudnych sytuacjach międzyludzkich

TERAPIA LESNICA

4. Biblioterapia – jest to forma kulturopterapii wpływająca na rozwój intelektualny i poprawę samopoczucia. Stosowane metody w DPS:

 • Kulturoterapia - wyrażanie potrzeb, przeżyć oraz stanu psychicznego poprzez literaturę i sztukę
 • Czytelnictwo - udział w zajęciach czynny, gdy mieszkaniec czyta sam i bierny, czytanie mieszkańcowi przez instruktora oraz słuchanie powieœści w radiu i z taśœmy magnetofonowej
 • Dyskusje i wymiana myśœli i poglądów na temat przeczytanej książki lub artykułu z prasy
 • Wieczór poezji – przedstawienie życiorysu autora i jego twórczośœci
 • Poezjoterapia – pisanie wierszy przez mieszkańców
 • Kronikarstwo – gazetki ścienne, dokumentowanie historii domu

5. Muzykoterapia – zapewnienie relaksu i wypoczynku w oparciu o muzykę. Metody stosowane w DPS to:

 • Śpiew chóralny lub solowy
 • Gra na instrumentach muzycznych
 • Muzyka relaksacyjna, rozładowanie wewnętrznych napięć
 • Występy wokalno – muzyczne wykonywane zarówno przez mieszkańców jak i inne osoby (np. młodzież szkolną)
 • Rekreacja – zabawy muzyczno - ruchowe

 

Zajęcia prowadzone są grupowo lub indywidualnie, a stosowane przez instruktorów naszego domu rodzaje, metody i techniki terapii zajęciowej zapewniają mieszkańcom godne i aktywne życie.

Terapia zajęciowaTerapia zajęciowa