DPS Strzelce Opolskie
Wejście do DPS w Strzelcach Opolskich
DPS Strzelce Opolskie
Filia w Leśnicy
DPS Strzelce Opolskie
Kaplica w Filii w Leśnicy
DPS Strzelce Opolskie
Park w Filii Szymiszów
DPS Strzelce Opolskie
Filia Szymiszów
DPS Strzelce Opolskie

USŁUGI BYTOWE, WSPIERAJĄCE I OPIEKUŃCZE

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy jest domem pobytu stałego przeznaczonym dla osób w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorych, niepełnosprawnych fizycznie. Dom działa na podstawie statusu określającego nazwę siedziby, typ domu, organizację i zasady działania jak i poziom świadczonych usług. Zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę, pełen zakres zajęć terapeutycznych, kulturalno-oświatowych i rehabilitacyjnych. Dom œświadczy usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Gwarantuje opiekę lekarską, pielęgniarską i rehabilitacyjną na poziomie obowiązujących œświadczeń zdrowotnych.Dodatkowych informacji z zakresu usług pielęgniarskich udziela kierownik Domu.  W ramach terapii realizowane są zajęcia m.in.z: plastykoterapii, muzykoterapii, ludoterapii, terapii przez czytanie oraz terapii przez kontakt z przyrodą.

 

POŁOŻENIE DPS

Siedziba główna DPS-u mieści się w Strzelcach Opolskich w centrum miasta, w pobliżu rynku i parku miejskiego. Budynek posiada pokoje jedno i trzyosobowe, a przeznaczony jest dla osób somatycznie chorych. Może w nim zamieszkiwać łącznie 52 Mieszkańców.

Filia DPS-u w Szymiszowie usytuowana jest w obiekcie zabytkowym w dużej mierze wyremontowanym i odrestaurowanym. Budynek położony jest we wsi Szymiszów niedaleko Strzelec Opolskich i otoczony pięknym parkiem. W dworku tym mieszka 120 osób w pokojach 1,2,3 i 4 osobowych.

Filia DPS-u w Leśnicy składa się z kompleksu budynków w pobliżu parku krajobrazowego Góry świętej Anny, w którym przebywa 63 Mieszkańców. W jego skład wchodzą trzy budynki:

 1. Budynek parterowy z pokojami 1,2 i 3 osobowymi w systemie apartamenckim (kuchnia, łazienka, pokój).
 2. Budynek jednopiętrowy z pokojami 1,2 i 3 osobowymi. Spełnia podstawowe potrzeby mieszkańców.
 3. Budynek zabytkowy, w którym są pokoje 1,2 i 3 osobowe w systemie apartamenckim (kuchnia, łazienka, pokój) z pełnym standardem usług.

Wszystkie obiekty Domu pozbawione są barier architektonicznych i zaopatrzone w system przeciwpożarowy i przyzywowo-alarmowy.

 

ZASADY W DPS

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy stoi na straży następujących zasad:

 1. wolności,
 2. intymności,
 3. poczucia bezpieczeństwa,
 4. godności,
 5. świadczenia usług w stopniu właściwym do fizycznej i psychicznej sprawnośœci mieszkańców,
 6. zaspakajania indywidualnych potrzeb mieszkańca z uwzględnieniem jego możliwości psychofizycznych.

 

CEL DZIAŁANIA

Celem działania Domu jest zapewnienie mieszkańcom warunków do bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności oraz rozwoju osobowości, a także - w miarę ich możliwości - samodzielności.

 

POMIESZCZENIA

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy oddaje do użytku mieszkańców następujące pomieszczenia:

 • pokoje mieszkalne
 • pokoje dziennego pobytu
 • pokoje gościnne
 • jadalnie
 • gabinety zabiegowo-pielęgniarskie
 • gabinety rehabilitacji
 • palarnie
 • kaplice

 

USŁUGI ŚWIADCZONE MIESZKAŃCOM NA POZIOMIE OBOWIĄZUJĄCEGO STANDARDU

 • zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych
 • pielęgnację
 • pomoc w załatwianiu spraw osobistych mieszkańców

a w szczególności są to:

 • trzy posiłki dziennie z możliwością korzystania z diety,
 • wyżywienie na życzenie pomiędzy podstawowymi posiłkami,
 • pranie i prasowanie bielizny osobistej,
 • czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców,
 • całodobowa opieka nad Mieszkańcami pełniona przez osoby przeszkolone, wykwalifikowane i wrażliwe
 • niekonwencjonalna terapia zajęciowa z animatorami kultury,
 • podnoszenie sprawności i aktywizowanie Mieszkańców,
 • rehabilitacja,
 • stymulowanie, nawiązywanie, utrzymanie i rozwijanie kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,
 • możliwość korzystania z biblioteki miejskiej,
 • dla osób wierzących kaplica oraz posługa Księdza – Msza Święta raz w tygodniu i święta,
 • komunikacja w obiekcie w zależności od potrzeb windą lub schodami,
 • rozwój zainteresowań,
 • wycieczki turystyczno-krajoznawcze,
 • udział w imprezach integracyjno-kulturalnych na terenie naszego Domu, miasta i okolicy,
 • możliwość skorzystania z usług fryzjerskich.