DPS Strzelce Opolskie
Wejście do DPS w Strzelcach Opolskich
DPS Strzelce Opolskie
Filia w Leśnicy
DPS Strzelce Opolskie
Kaplica w Filii w Leśnicy
DPS Strzelce Opolskie
Park w Filii Szymiszów
DPS Strzelce Opolskie
Filia Szymiszów
DPS Strzelce Opolskie

Projekt realizowany będzie od listopada 2013 do czerwca 2014. Spotkania z zaproszonymi gośćmi odbywać się będą regularnie raz w miesiącu w ramach stworzonej na tą okoliczność kawiarenki, natomiast spotkania integracyjne w gronie samych podopiecznych będą odbywać się dwa razy w miesiącu. W zależności od zainteresowania ze strony mieszkańców, na potrzeby kawiarenki zostanie zaadaptowany pokój dziennego pobytu lub stołówka mieszkańców, a spotkania odbywać się będą w godzinach poobiednich. Nastrojową atmosferę w kawiarence stworzą obrusy, nakrycia stołów, muzyka, a także odpowiedni strój, który będzie obowiązywał uczestników spotkania. Mieszkańcy będą mieli możliwość skorzystania z poczęstunku, przygotowanego w ramach warsztatów kulinarnych. Do udziału w projekcie zaproszeni będą ludzie, którzy w jakikolwiek sposób są powiązani z działalnością DPS, mają wpływ na jakość życia mieszkańców. W trakcie spotkań, mieszkańcy będą mieli możliwość wspólnie spędzić czas, poznać i porozmawiać z osobami, które mają wpływ na ich życie, a także zapoznać się z działaniami podejmowanymi na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych przez jednostkę, którą reprezentują.