DPS Strzelce Opolskie
Wejście do DPS w Strzelcach Opolskich
DPS Strzelce Opolskie
Filia w Leśnicy
DPS Strzelce Opolskie
Kaplica w Filii w Leśnicy
DPS Strzelce Opolskie
Park w Filii Szymiszów
DPS Strzelce Opolskie
Filia Szymiszów
DPS Strzelce Opolskie

 

Styczniowe spotkanie miało szczególny charakter, gdyż pani Klimowicz pracowała w przeszłości w Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich na stanowisku pracownika socjalnego. Stąd była okazja do wspólnych wspomnień, a czas upływał w miłej atmosferze. Pani kierownik przedstawiła mieszkańcom działania podejmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz osób starszych i zachęcała do udziału w nich. Na spotkaniu obecne były również panie z Miejskiej Biblioteki w Strzelcach Opolskich, które zachęcały mieszkańców do udziału w akcji CZYTACZ. W ramach której, jej koordynator, będzie gościł w strzeleckiej jednostce, gdzie będzie czytał mieszkańcom książki. Pierwsze spotkanie z książką zaplanowano na 13 lutego. Pomysł ten spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Wśród oferty Biblioteki znajdują się pozycje historyczne, klasyczne, obyczajowe, kryminalne i romantyczne czyli dla każdego coś miłego. Ponadto biblioteka oferuje różne tytuły w formie " do słuchania".

SAM 2654SAM 2645SAM 2633