DPS Strzelce Opolskie
Wejście do DPS w Strzelcach Opolskich
DPS Strzelce Opolskie
Filia w Leśnicy
DPS Strzelce Opolskie
Kaplica w Filii w Leśnicy
DPS Strzelce Opolskie
Park w Filii Szymiszów
DPS Strzelce Opolskie
Filia Szymiszów
DPS Strzelce Opolskie

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

pragnę złożyć wszystkim zaangażowanym w pomoc drugiemu człowiekowi

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, satysfakcji z podejmowanych działań, życzliwości płynącej od ludzi

oraz powodzenia w życiu osobistym. Życzę, aby realizowane działania i codziennie ponoszony trud,

były źródłem społecznego szacunku.

Jednocześnie składam szczere wyrazy uznania za zaangażowanie w pracę i działania podejmowana

na rzecz najbardziej potrzebujących, niesienie  im pomocy i okazywanie wsparcia.

 indeks

Z poważanim

Jolanta Osuch

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich

z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy