DPS Strzelce Opolskie
Wejście do DPS w Strzelcach Opolskich
DPS Strzelce Opolskie
Filia w Leśnicy
DPS Strzelce Opolskie
Kaplica w Filii w Leśnicy
DPS Strzelce Opolskie
Park w Filii Szymiszów
DPS Strzelce Opolskie
Filia Szymiszów
DPS Strzelce Opolskie

Kapituła spośród zgłoszonych ponad 150 wniosków wyłoniła 18 nagrodzonych. Nasz Dom zyskał uznanie za inicjatywę powstania Radia Głos DPS-u. Audycje do Radia są przygotywywane przez mieszkańców przy pomocy pracowników. Podkreślono znaczenia Radia jako źródła informacji i rozrywki dla podopiecznych, a istnienia Radia jest ciekawą i nowatorską formą aktywizacji. Doceniono także projekt "Współny spacer, wspólna radość", w ramach którego nasi mieszkańcy poruszający się na wózkach inwalidzkich razem z opiekunami, którymi byli osadzeni z Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich lub podopieczni Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej Barka, uczestniczyli we wspólnych wyjściach i wyjazdach. 1 IMG 20221121 WA00031

4 IMG 20221122 WA0001

1 DSC 0091