DPS Strzelce Opolskie
Wejście do DPS w Strzelcach Opolskich
DPS Strzelce Opolskie
Filia w Leśnicy
DPS Strzelce Opolskie
Kaplica w Filii w Leśnicy
DPS Strzelce Opolskie
Park w Filii Szymiszów
DPS Strzelce Opolskie
Filia Szymiszów
DPS Strzelce Opolskie

W lutym w ramach organizowanej kawiarenki mieliśmy okazję gościć dyrektora Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich pana Andrzeja Tesarewicza. Spotkanie odbyło się w bardzo licznym gronie. Wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani pączkami, zgodnie z tradycją tłustego czwartku. Dyrektor chętnie odpowiadał na pytania mieszkańców, opowiadając o jakości życia skazanych, ich sposobach spędzania czasu wolnego, a także sam bardzo chętnie poznał działalność Domu i jego mieszkańców.

SAM 2755

SAM 2760