DPS Strzelce Opolskie
Wejście do DPS w Strzelcach Opolskich
DPS Strzelce Opolskie
Filia w Leśnicy
DPS Strzelce Opolskie
Kaplica w Filii w Leśnicy
DPS Strzelce Opolskie
Park w Filii Szymiszów
DPS Strzelce Opolskie
Filia Szymiszów
DPS Strzelce Opolskie

Hit! Wakacyjna oferta dla seniorów i osób potrzebujących opieki.

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że w Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy istnieje, obok pobytu stałego, możliwość umieszczenia osób na okres czasowy, nawet np. na dwa lub trzy tygodnie. W celu zapewnienia bliskim takiej formy pomocy należy skontaktować się z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej. Wszelkich informacji w tym zakresie udzielają pracownicy naszego Domu. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty w okresie wakacyjnym.