DPS Strzelce Opolskie
Wejście do DPS w Strzelcach Opolskich
DPS Strzelce Opolskie
Filia w Leśnicy
DPS Strzelce Opolskie
Kaplica w Filii w Leśnicy
DPS Strzelce Opolskie
Park w Filii Szymiszów
DPS Strzelce Opolskie
Filia Szymiszów
DPS Strzelce Opolskie

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Dyrektor, pracownicy oraz mieszkańcy

Domu Pomocy Społecznej

w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy

składają serdecznie życzenia wszelkiej pomyślności, poczucia spełnienia i satysfakcji w służbie drugiemu człowiekowi. Niech każdy dzień tej odpowiedzialnej pracy przynosi zadowolenie oraz oczekiwane efekty. Przekazuję Państwu wyrazy uznania za trud jaki wnosicie we wsparcie oraz pomoc osobom potrzebującym, za zdolność zrozumienia drugiego człowieka, wyrozumiałość, życzliwość i tolerancję.

Z wyrazami szacunku

Jolanta Osuch

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy