DPS Strzelce Opolskie
Wejście do DPS w Strzelcach Opolskich
DPS Strzelce Opolskie
Filia w Leśnicy
DPS Strzelce Opolskie
Kaplica w Filii w Leśnicy
DPS Strzelce Opolskie
Park w Filii Szymiszów
DPS Strzelce Opolskie
Filia Szymiszów
DPS Strzelce Opolskie

    24 listopada 2015 r. w Opolu, w pięknej Sali Centrum Kultury Studentów, odbyło się podsumowanie konkursu III Edycji „Sensotwórców". Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich reprezentowałem ja, Jerzy Paciorek, filię w Leśnicy kolega Jerzy Gusarow, a filię w Szymiszowie koledzy: Antoni Strugała i Franciszek Sobczyński. W uroczystej gali towarzyszyły nam nasze pani z KO i pani dyrektor.
Piękna sala wypełniona była po brzegi, bo przecież był to zjazd sensotwórców z całego województwa opolskiego oraz towarzyszący im bliscy. Uroczystość była filmowana i nagrywana przez TVP Opole, Radio Opole oraz opisana przez Nową Trybunę Opolską. Gala rozpoczęła się od występu chóru pięknych pań, które cudownie śpiewały w tym między innymi pieśń „Nie bójmy się jesieni." Potem nastąpiła część oficjalna czyli ogłoszenie wyników konkursu. Tu spotkała nas wielka niespodzianka. Powiat strzelecki zajął I miejsce jako najliczniej reprezentowana grupa uczestników konkursu. Od nas rozpoczęto wywoływanie i nagradzanie uczestników. Wręczono nam dyplomy i prezenty. Część oficjalna trwała długo, bowiem powiatów w naszym województwie jest dużo, a uczestnictwo w konkursie było honorem każdego powiatu. Po części oficjalnej występował zespół reprezentujący kulturę cygańską. Wielkie brawa otrzymał około 7-letni chłopiec z zespołu, który bardzo ładnie tańczył. Spotkanie zakończono słodkim poczęstunkiem.

 

Jerzy Paciorek – mieszkanie i uczestnik konkursu