DPS Strzelce Opolskie
Wejście do DPS w Strzelcach Opolskich
DPS Strzelce Opolskie
Filia w Leśnicy
DPS Strzelce Opolskie
Kaplica w Filii w Leśnicy
DPS Strzelce Opolskie
Park w Filii Szymiszów
DPS Strzelce Opolskie
Filia Szymiszów
DPS Strzelce Opolskie

Pracownicy i mieszkańcy DPS w Szymiszowie pięknie przystroili obejście Domu na uroczystość obchodów dożynek gminnych i tym samym zajęli pierwsze miejsce w konkursie zorganizowanym przez gminę Strzelce Opolskie na najlepiej przystrojoną posesję.

DDS

IMG 4601

IMG 4602

IMG 4658