DPS Strzelce Opolskie
Wejście do DPS w Strzelcach Opolskich
DPS Strzelce Opolskie
Filia w Leśnicy
DPS Strzelce Opolskie
Kaplica w Filii w Leśnicy
DPS Strzelce Opolskie
Park w Filii Szymiszów
DPS Strzelce Opolskie
Filia Szymiszów
DPS Strzelce Opolskie

Corocznie 17 października na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. Ustanowiono go 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jego pierwowzorem był Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Nędzy obchodzony już od 1987 roku. Inicjatorem jego ustanowienia był Ruch ATD Czwarty Świat. W tym roku również mieszkańcy strzeleckiego Domu zostali zaproszeni do wspólnych rozważań na temat ubóstwa. Główne obchody odbywały się Strzeleckim Domu Kultury, a ich zakończeniem była msza święta odprawiona w kościele pw. świętego Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich. Więcej informacji na ten temat można przeczytać i zobaczyć na stronie internetowej Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej Barka www.barka.strzelceop.pl.