DPS Strzelce Opolskie
Wejście do DPS w Strzelcach Opolskich
DPS Strzelce Opolskie
Filia w Leśnicy
DPS Strzelce Opolskie
Kaplica w Filii w Leśnicy
DPS Strzelce Opolskie
Park w Filii Szymiszów
DPS Strzelce Opolskie
Filia Szymiszów
DPS Strzelce Opolskie

 ZAPYTANIA OFERTOWE 2018

 1. Zapytanie ofertowe na pieczywo 2018
  1. Formularz ofertowy
 2. Zapytanie ofertowe na mrożonki 2018
  1. Formularz ofertowy
 3. Zapytanie ofertowe na jaja 2018
  1. Formularz ofertowy
 4. Zapytanie na ziemniaki, warzywa i owoce 2018
  1. Formularz ofertowy
 5. Zapytanie na ryby 2018
  1. Formularz ofertowy
 6. Zapytanie ofertowe na stałą konserwację urządzeń dźwigowych 2018
  1. Formularz ofertowy
 7. Zapytanie ofertowe na stałą konserwację i obsługę stacji dozowania dwutlenku chloru 2018
  1. Formularz ofertowy
 8. Sukcesywna dostawa pieluchomajtek, anatomicznych majtek chłonnych i anatomicznych wkładek urologicznych (dla dorosłych) 2018
  1. Formularz ofertowy
  2. Pismo
 9. Zapytanie na dostawę artykułów spożywczych 2018
  1. Formularz ofertowy
  2. Pytania i odpowiedzi
 10. Sukcesywna dostawa soli firmy Ciech w pastylkach do stacji uzdatniania wody 2018
  1. Formularz ofertowy
 11. Zapytanie ofertowe na leki i preparaty farmaceutyczne 2018
  1. Formularz ofertowy
  2. Informacja do zapytania
 12. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie stałej konserwacji instalacji sygnalizacji pożaru 2018
  1. Załącznik nr 1
 13. Zapytanie ofertowe na swiadczenie usług w zakresie przeglądow technicznych, czynnosci konserwacyjnych napraw sprzętu gasniczego 2018
  1. Formularz ofertowy
 14. Zapytanie na dostawę chemii gospodarczej 2018
  1. Formularz ofertowy
  2. Treść wniesionych zapytań wraz z wyjaśnieniami
  3. Treść wniesionych zapytań wraz z wyjaśnieniami12.03.2018
 15. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie prac związanych z modernizacją systemu pożarowego w budynku DPS w Strzelcach Op.
  1. Formularz ofertowy
  2. Załączniki
 16. Przeprowadzenie pięcioletnich przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznej, które należy przeprowadzić w naszych obiektach w Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8
 17. Zapytanie na dostawę materiałów opatrunkowych dla DPS Strzelce Op. 2018
  1. Formularz ofertowy
  2. Pytania i odpowiedzi
 18. Zapytanie na zakup wraz z dostawą odzieży medycznej, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej dla Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Lesnicy ul. Strażacka 8.
  1. Załącznik
 19. Dostawa płynu Vanish odplamiacza do tkanin irekawic gumowych gospodarczych dla DPS Strzelce Op. 2018
 20. Dostawa elektrokardiografu MedeaLine 6P dla Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. 2018
  1. Formularz ofertowy
 21. Prowadzenie prac na terenie parku w Szymiszowie polegających na wycince, frezowaniu i pielęgnacji drzew
  1. Formularz ofertowy
  2. Wykaz drzew do usunięcia
  3. Wykaz drzew do pielęgnacji
 22. Dostawa artykułów biurowych dla Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op 2018
  1. Formularz ofertowy
 23. Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów opatrunkowych dla Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op 2018
  1. Formularz ofertowy
  2. Projekt umowy
  3. Pytania i odpowiedzi
 24. Zapytanie ofertowe na dostawę chemii gospodarczej dla DPS Strzelce Op. 2018
  1. Formularz ofertowy
  2. Projekt umowy
  3. Załącznik nr1
 25. Zapytanie  ofertowe  na  wykonanie  rocznych  pomiarów  natężenia  oświetlenia  dróg  ewakuacyjnych  w  DPS  Strzelce  Op.  z  filią  w  Szymiszowie  i  filią  w  Leśnicy 2018.
  1. Formularz ofertowy
  2. Projekt umowy
  3. Załącznik nr1
 26. Zapytanie  ofertowe  na  dostawę  suszarki  bębnowej model  UU  050  (bęben  ze  stali  nierdzewnej)  wraz  z  montażem  w  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Strzelcach  Op.  z  filią  w  Szymiszowie  i  filią  w  Leśnicy  2018
  1. Formularz ofertowy
  2. Załącznik nr1
  3. Projekt umowy
  4. Pytania  i  odpowiedzi
 27. Zapytanie na dostawę chemii gospodarczej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy 2018
  1. Formularz ofertowy
  2. Załączniki nr1, 2, 3, 4, 5, 6
  3. Projekt umowy
  4. Pytania i odpowiedzi
  5. Pytania i odpowiedzi 2