DPS Strzelce Opolskie
Wejście do DPS w Strzelcach Opolskich
DPS Strzelce Opolskie
Filia w Leśnicy
DPS Strzelce Opolskie
Kaplica w Filii w Leśnicy
DPS Strzelce Opolskie
Park w Filii Szymiszów
DPS Strzelce Opolskie
Filia Szymiszów
DPS Strzelce Opolskie

 1. Zapytanie ofertowe na dostawę węgla eko-groszku dla DPS Strzelce Op. 2022
  1. Formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 1
  3. Projekt umowy
  4. Klauzula informacyjna
   
 2. Zapytanie ofertowe na stałą konserwacje urządzeń dźwigowych w Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. 2022
  1. Formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 1
  3. Projekt umowy
  4. Klauzula informacyjna
   
 3. Zapytanie ofertowe na stałą konserwację i obsługę dozowania dwutlenku chloru w celu dezynfekcji instalacji cwu. z bakterii Legionella w Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. 2022
  1. Formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 1
  3. Projekt umowy
  4. Klauzula informacyjna
   
 4. Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę soli firmy Ciech do stacji uzdatniania wody i przeglądy stacji oraz serwis odwróconej osmozy w Filii DPS Szymiszów. 2022
  1. Formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Projekt umowy
  5. Klauzula informacyjna
  6. Pytania i odpowiedzi
  7. Pytania i odpowiedzi 2
  8. Zmiana terminu składania ofert
   
 5. Zapytanie ofertowe na stałą konserwację instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji oddymiania, instalacji odcinania pożaru, instalacji przyzywowej i pomiaru szczelności jonizacyjnych czujek dymu w DPS Strzelce Op. 2022
  1. Formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 1
  3. Projekt umowy
  4. Klauzula informacyjna
   
 6. Zapytanie ofertowe na dostawę pieluchomajtek dla DPS Strzelce Op. 2022
  1. Formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3
  5. Załącznik nr 4
  6. Załącznik nr 5
  7. Projekt umowy
  8. Klauzula informacyjna
   
 7. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę rękawic nitrylowych dla Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy. 2022
  1. Formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 1
  3. Projekt umowy
  4. Klauzula informacyjna
   
 8. Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów opatrunkowych dla Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy. 2022
  1. Formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3
  5. Projekt umowy
  6. Klauzula informacyjna
  7. Pytania i odpowiedzi
   
 9. Zapytanie ofertowe na zakup szafy chłodniczej na potrzeby kuchnii w filii DPS Strzelce Opolskie w Szymiszowie 2022.
  1. Formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 1
  3. Projekt umowy
  4. Klauzula informacyjna
  5. Pytania i odpowiedzi i zmiana terminu
   
 10. Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą odzieży medycznej dla DPS Strzelce Op. 2022.
  1. Formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 1A
  3. Załącznik nr 1B
  4. Załącznik nr 2
  5. Załącznik nr 3
  6. Załącznik nr 4
  7. Załącznik nr 5
  8. Załącznik nr 6
  9. Projekt umowy
  10. Klauzula informacyjna
  11. Pytania i odpowiedzi
   
 11. Zapytanie ofertowe na dostawę chemii gospodarczej na potrzeby DPS Strzelce Op. 2022.
  1. Formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3
  5. Załącznik nr 4
  6. Projekt umowy
  7. Klauzula informacyjna
  8. Pytania i odpowiedzi
   
 12. Zapytanie ofertowe na dostawę środków do dezynfekcji, masek i fartuchów jednorazowych dla DPS Strzelce Op. 2022.
  1. Formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Projekt umowy
  5. Klauzula informacyjna
   
 13. Zapytanie ofertowe na dostawę środków dezynfekcyjnych dla DPS Strzelce Op. 2022.
  1. Formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Projekt umowy
  5. Klauzula informacyjna
  6. Pytania i odpowiedzi
   
 14. Zapytanie ofertowe na dostawę chemii gospodarczej dla DPS Strzelce Op. 2022.
  1. Formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 1
  3. Projekt umowy
  4. Klauzula informacyjna
   
 15. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę rękawic nitrylowych dla DPS Strzelce Op. 2022.
  1. Formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 1
  3. Projekt umowy
  4. Klauzula informacyjna
   
 16. Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów opatrunkowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. 2022.
  1. Formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Załącznik nr 3
  5. Projekt umowy
  6. Klauzula informacyjna