DPS Strzelce Opolskie
Wejście do DPS w Strzelcach Opolskich
DPS Strzelce Opolskie
Filia w Leśnicy
DPS Strzelce Opolskie
Kaplica w Filii w Leśnicy
DPS Strzelce Opolskie
Park w Filii Szymiszów
DPS Strzelce Opolskie
Filia Szymiszów
DPS Strzelce Opolskie

1. Zapytanie ofertowe na stałą konserwacje urządzeń dźwigowych w DPS w Strzelcach Op.z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy

 1. Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 1
 3. Projekt umowy
 4. Klauzula informacyjna
 

2. Zapytanie ofertowe stałą konserwację i obsługę stacji dozowania dwutlenku chloru w DPS w Strzelcach Op.

 1. Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 1
 3. Projekt umowy
 4. Klauzula informacyjna
 

3. Zapytanie ofertowe na stałą konserwację instalacji sygnalizacji  pożaru,  instalacji oddymiania, instalacji  odcinania pożaru, instalacji przyzywowej i pomiaru szczelności jonizacyjnych czujek dymu dla Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op.

 1. Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 1
 3. Projekt umowy
 4. Klauzula informacyjna
 5. Pytania i odpowiedzi
 6. Uwaga
 

4. Zapytanie ofertowe na dostawę pieluchomajtek dla Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op.

 1. Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3
 5. Załącznik nr 4
 6. Załącznik nr 5
 7. Projekt umowy
 8. Klauzula informacyjna
 9. Pytania i odpowiedzi
 

5. Zapytanie ofertowe na zakup magla do pralni filii DPS  w Strzelcach Op. w Szymiszowie

 1. Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 1
 3. Projekt umowy
 4. Klauzula informacyjna
 5. Pytania i odpowiedzi
 

6. Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów opatrunkowych dla DPS Strzelce Op.

 1. Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3
 5. Projekt umowy
 6. Klauzula informacyjna
 7. Pytania i odpowiedzi
 

7. Zapytanie ofertowe na dostawę chemii gospodarczej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8.

 1. Formularz ofertowy
 2. Formularz ofertowy - do edycji
 3. Załącznik nr 1
 4. Załącznik nr 1 - do edycji
 5. Załącznik nr 2
 6. Załącznik nr 2 - do edycji
 7. Załącznik nr 3
 8. Załącznik nr 3 - do edycji
 9. Załącznik nr 4
 10. Załącznik nr 4 - do edycji
 11. Projekt umowy
 12. Klauzula informacyjna
 13. Poprawiony załącznik nr 3
 14. Poprawiony załącznik nr 3 - do edycji
 15. Pytania i odpowiedzi
 16. Pytania i odpowiedzi II
 

8. Zapytanie ofertowe na dostawę soli w pastylkach do stacji uzdatniania i zmiękczania wody firmy Solino lub Ciech bądź równoważnej lub innej o takich samych parametrach z wymaganymi atestami Państwowego Zakładu Higieny, przeglądy stacji oraz serwis odwróconej osmozy w pralni w Filii DPS Szymiszów, ul. Strzelecka 2 .

 1. Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Projekt umowy
 5. Klauzula informacyjna
 6. Pytania i odpowiedzi
 7. Zdjęcia
 8. Tabliczka znamionowa
 9. Pytania i odpowiedzi II
 10. Uwaga
 11. Zdjęcia II
 

9. Zapytanie ofertowe na pomiary elektryczne w DPS Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy

 1. Formularz ofertowy
 2. Projekt umowy
 3. Klauzula informacyjna

10. Zapytanie ofertowe na dostawę chemii gospodarczej dla DPS Strzelce Op.

 1. Formularz ofertowy
 2. Formularz ofertowy - do edycji
 3. Załącznik nr 1
 4. Załącznik nr 1 - do edycji
 5. Załącznik nr 2
 6. Załącznik nr 2 - do edycji
 7. Załącznik nr 3
 8. Załącznik nr 3 - do edycji
 9. Załącznik nr 4
 10. Załącznik nr 4 - do edycji
 11. Projekt umowy
 12. Klauzula informacyjna
 13. Pytania i odpowiedzi
 14. Poprawiony Załącznik nr 2
 15. Poprawiony Załącznik nr 2 - do edycji

11. Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów opatrunkowych dla DPS Strzelce Op.

 1. Formularz ofertowy
 2. Formularz ofertowy - do edycji
 3. Załącznik nr 1
 4. Załącznik nr 1 - do edycji
 5. Załącznik nr 2
 6. Załącznik nr 2 - do edycji
 7. Załącznik nr 3
 8. Załącznik nr 3 - do edycji
 9. Projekt umowy
 10. Klauzula informacyjna
 11. Pytania i odpowiedzi
 

12 Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą odzieży medycznej dla DPS Strzelce Op.

 1. Formularz ofertowy
 2. Formularz ofertowy - do edycji
 3. Załącznik nr 1
 4. Załącznik nr 1 - do edycji
 5. Załącznik nr 2
 6. Załącznik nr 2 - do edycji
 7. Załącznik nr 3
 8. Załącznik nr 3 - do edycji
 9. Załącznik nr 4
 10. Załącznik nr 4 - do edycji
 11. Załącznik nr 5
 12. Załącznik nr 5 - do edycji
 13. Załącznik nr 6
 14. Załącznik nr 6 - do edycji
 15. Załącznik nr 7
 16. Załącznik nr 7 - do edycji
 17. Załącznik nr 8
 18. Załącznik nr 8 - do edycji
 19. Projekt umowy
 20. Klauzula informacyjna

13 Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych dla DPS Strzelce Op.

 1. Formularz ofertowy
 2. Formularz ofertowy - do edycji
 3. Załącznik nr 1
 4. Załącznik nr 1 - do edycji
 5. Projekt umowy
 6. Klauzula informacyjna

14 Zapytanie ofertowe na dostawę kołder, ręczników, poduszek, prześcieradeł i innych artykułów tekstylnych dla DPS Strzelce Op.

 1. Formularz ofertowy
 2. Formularz ofertowy - do edycji
 3. Załącznik nr 1
 4. Załącznik nr 1 - do edycji
 5. Projekt umowy
 6. Klauzula informacyjna
 7. Pytania i odpowiedzi
 8. Pytania i odpowiedzi 2
 9. UWAGA